Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
ประมวลผลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองช่าง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ
1 นางสาวปรีชญา          เกลี้ยงสง 01  
2 นางสาวกุศลิน            คงฉาง 02  
3 นางสาวโสรญา           เทพธานี 03  
4 นางสาววิภาวี             ทองเอียด 04  
5 นายจีระยุทธ              จัดณรงค์ 05  
6 นางนันทนา                สมาธิ 06  
7 นางสาวลัดดาวัลย์        โชติกมาศ 07  
8 นางสาวจริญญา           ฝันนิมิตร 08  
9 นางสาวจุไรรัตน์           จาวิสูตร 09  
10 นางชฎารัตน์               อ่อนพูล 10  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  สังกัดกองช่าง
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวสอบ หมายเหตุ
1 นายวุฒิชัย            เซียตุด 01  
วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง   
 
วันที่ 16  กุมภาพันธ์  2561    
  1. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)                 เวลา 10.00 – 11.00  น
    สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)    เวลา 11.00 – 12.00 น.
    สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ
   1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                  เวลา 14.00 - 15.00 น.
   2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                                        เวลา 15.00  เป็นต้นไป
หมายเหตุ : เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
ประกาศ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th