Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ รับการฉีดวัคซีน (สุนัขและแมว) ปี 2561 (13 พ.ย. 2561)  
ผู้รับเบี้ยยังชีพ สูงอายุ และผู้พิการ ยืนยันสิทธิของตนเพื่อรับเงินประจำปีงบประมา... (20 ก.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (13 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี... (23 ม.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปี 2560 (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ประจำปีง... (20 ธ.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประ... (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางแล... (30 ต.ค. 2560)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (19 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง (25 ก.ค. 2560)
การจัดการองค์ความรู้ (12 ก.ค. 2560)
ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม (07 ก.ค. 2560)
โรคเบาหวาน (05 ก.ค. 2560)
โรคหัวใจ ที่อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน... (04 ก.ค. 2560)
อันตรายของยาเสพติด (21 มิ.ย. 2560)
อันตรายการใช้ภาชนะโฟม (No Foam) (21 มิ.ย. 2560)
การปกครองแบบประชาธิปไตย (21 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่สถานประกอบการ (25 ต.ค. 2561)  

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2... (23 ต.ค. 2561)  

จิตอาสา "รักษ์นาโยง" ภายใ... (22 ต.ค. 2561)  

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ... (08 ต.ค. 2561)

ผู้รับเบี้ยยังชีพ สูงอายุ... (20 ก.ย. 2561)

โครงการเตรียมความพร้อมรับ... (14 ก.ย. 2561)

บริษัทยืนยงมอเตอร์ มอบวัส... (14 ก.ย. 2561)

รับประกาศเกียรติคุณ อปท.ผ... (07 ก.ย. 2561)

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโ... (16 ส.ค. 2561)

ประชุมสภา อบต.ช่อง สมัยส... (14 ส.ค. 2561)

กิจกรรม "สายใยรักจากแม่ส... (10 ส.ค. 2561)

ประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเ... (07 ส.ค. 2561)

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้... (20 ก.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง... (06 ก.ย. 2560)

อบต.ช่อง ร่วมกับ ศพด.อบ... (11 ส.ค. 2560)

โครงการถนนปลอดภัยประชาชนร... (30 ต.ค. 2557)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง... (30 ต.ค. 2557)

กองทุนแม่กองแผ่นดินตำบลช่... (30 ต.ค. 2557)

การประชุมสมัชชาสุขภาพ ณ อ... (22 ต.ค. 2557)

หน่วยพัฒนาสังคมที่ 14 จัง... (22 ต.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอส... (15 พ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอ... (26 ต.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอ... (26 ต.ค. 2561)  
นำร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่รับฟังความคิ... (18 ต.ค. 2561)
นำร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่รับฟังความคิ... (08 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายค... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (25 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง โครงการ... (10 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ไม่จ... (05 ก.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อพัสดุที่ไม่... (26 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนวัดช่องน้... (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการป... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ ๒ จ... (01 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาค... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช... (22 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่อง อำ... (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนล... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่องการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างราย... (06 ต.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Facebook อบต.ช่อง


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 0-7527-0445  แฟกซ์ : 0-7527-0445 ต่อ 108  E-mail : admin@chong.go.th


www.chong.go.th